Blekinge

Snart råder det överskott på männen - men inte i storstäderna

Enligt Statistiska centralbyråns prognoser går vi från ett kvinnoöverskott på 2 225 personer den 31 december 2014 till ett mansöverskott på 4 700 personer den 31 december 2015.

År 2020 väntas 38 200 fler män än kvinnor vara folkbokförda i Sverige, skriver Sydsvenskan.

Redan i dag har många svenska kommuner ett mansöverskott, framför allt i glesbygd.

I storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö råder däremot kvinnodominans.