Ökad livskvalitet dyr vid lungcancer

1:27 min

Patienter som lider av obotlig lungcancer kan få betydligt bättre livskvalitet med en ny behandlingsmetod. Läkemedlen finns och metoden skulle kunna användas direkt. Men problemet är att den är dyrare än den gamla behandlingsformen.

– Den nya metoden gör att det går mycket bättre att hålla sjukdomen under kontroll och patienten symptomfri. Med den nya behandlingen har man fått en längre period innan sjukdomen visar aktivitet igen, säger Ronny Öhman som är överläkare i lungmedicin.

Tidigare så har patienter med lungcancer som inte går att bota fått cellgiftsbehandling i tre månader, och sedan har det gjorts en paus i behandlingen för att se hur sjukdomen utvecklas.

Nu har man i stället gett patienterna en annan medicin så att det inte blir något uppehåll i behandlingen. Och det har alltså gett mycket goda resultat. Läkemedlen finns och metoden skulle kunna användas direkt. Men problemet är att den är dyrare än den gamla behandlingsformen.

– Det är svårt att införa ny dyr behandling idag. Det är det största problemet, säger Ronny Öhman.

Skånes Universitetssjukhus i Lund har deltagit i internationell studie.