Ronneby

Nej till nytt gymnasium i Ronneby

Karl-Oskarskolan i Ronneby får nej till att starta tre nya gymnasieprogram. Skolinspektionen menar att det inte finns ett tillräckligt elevunderlag och att Karl-Oskar Utbildning som står bakom skolan inte har en realistisk budget.

De har heller inte svarat på Skolinspektionens frågor om vilka kurser som ska finnas med eller om de ska delta i de nationella proven.