Karlshamn

Kronolaxfisket i ekonomisk kris - framtiden oviss

Det anrika Kronolaxfisket i Mörrum är i djup ekonomisk kris men ägaren, det statliga bolaget Sveaskog, accepterar inte att anläggningen går med förlust. Enligt platschefen Percy Assarsson innebär det att en fortsatt försämring av ekonomin kan få hela Kronolaxfisket på fall.

Ån som vindlar sig genom Mörrum är en viktig motor i ortens ekonomi. Sportfisketurismen ger enligt beräkningar samhällsekonomiska intäkter på runt 30-40 miljoner per år. Men framtiden för fisket är oviss.

Mindre fisk
Bakgrunden är känd: fiskbeståndet minskar. Kronolaxfisket säljer färre fiskekort. Ägaren Sveaskog ställer krav på att anläggningen ska bära sig själv.

Idag är vinsten mycket låg och säljer man bara ett par tusen färre fiskekort nästa år blir det helt tomt i kassan.

Svår kris
Enligt Kronlaxfisket är det troligt att det med Sveaskogs affärsmodell leder till avveckling. En sådan här ekonomisk kris har fisket i Mörrum inte befunnit sig i sedan 70-talet.

 – Vi har samma regler som alla andra företag, man måste gå med plus. Man genererar ju pengar till verksamheten här för att driva de här fiskevårdande åtgärderna och får man inga intäkter så kan man ju inte heller göra det.

Slår larm
Regeringen har förbjudit utplantering av lax så den vägen är stängd. Och nu slår Percy Assarson larm till de statliga myndigheterna Fiskeriverket och Havs och vattenmyndigheten.

-- Man måste gå in och titta på de här problemen och ta det på allvar. Det har ju diskuterats i många, många år, en nedgång på laxen. Men jag känner att man inte har tagit det på allvar, men nu är det alltså fullt allvar.

Karlshamns kommuns kommunalråd Sven Åke Svensson (S) säger att han redan har börjat diskutera med Länsstyrelsen vad som kan göras.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se