Karlskrona

Nu är ubåtsmuseet på väg

Ubåtsmuséet i Karlskrona har kommit ett steg närmare ett förverkligande. Idag begär Statens Fastighetsverk klartecken från regeringen för att bygga en ubåtshall vid Marinmuseum för en total kostnad av 100 miljoner kronor.

Hallen ska bland annat rymma ubåten Neptun som hade en central roll vid den sovjetiska ubåten U137:s grundstötning i Gåsefjärden.