Karlskrona

Skolinspektionen: ” Vi har ingen åsikt om en enskild skolas storlek”

2:04 min

Skolinspektionen tar ställning mot små skolor – det kan man lätt tro när man läser barn- och ungdomsförvaltningens rapport till skolpolitiker i Karlskrona. Men Peter Ekborg, enhetschef på Skolinspektionen i Lund, dementerar och säger att det är lösryckta citat:

– Vi är inte förtjusta i att lösryckta citat ur ett längre samtal bryts ut på detta viset och används som argument för en viss åsikt. Vi har, som jag vill betona, ingen åsikt om en enskild skolas storlek, utan bara om den enskilda skolans kvalitet.

”Detsamma kan sägas om skolor i andra storlekar”
I ett presentationsmaterial från barn- och ungdomsförvaltningen som bland annat visats för politiker i nämnden som måste fatta tuffa beslut om skolor ska läggas ned finns två citat från Skolinspektionen som skulle kunna minska politikernas vånda:

 "Vi ser alltför ofta att små skolor inte håller måttet" och "Med en spännvidd över årskurser är tvåsiffriga elevtal i underkant". Problemet är bara att det inte riktigt stämmer, enligt Peter Ekborg:

– Citatet är sant så till vida att det finns små skolor där vi har omfattande brister, men detsamma kan ju sägas om skolor i många andra storlekar också.

”Valt att lyfta fram det här”
Peter Ekborg menar att man förvisso resonerade kring att små skolor kan ha problem men att Skolinspektionen absolut inte tar ställning i frågan. Men Maria Persson, chef på barn- och ungdomsförvaltningen, hävdar bestämt att citaten stämmer.

Hon är medveten om att citaten ingick i ett större sammanhang men menar att hon inte försökt dra nytta av dem på ett felaktigt sätt: 

– De uttrycker ju också att stora skolor har sina problem men nu har jag valt att lyfta fram det här eftersom vi i vårt sammanhang pratar om att vi har små skolor som vi ser kan vara svåra att behålla för att de inte bär sig kvalitativt och ekonomiskt.

Tar inte tillbaka citaten
Maria Persson säger också att hon inte bara utgick från citaten vid presentationen utan också berättade mer om hela diskussionen. Men trots att Skolinspektionen säger att citaten inte stämmer kommer Maria Persson inte ta bort dem:

– Vi hanterar det här med försiktighet. Men jag kommer ju inte kunna ta tillbaka någonting som vi ändå har fört ett samtal omkring.

Liselotte Olsson
liselotte.olsson@sverigesradio.se