Sölvesborg

Radiostörning ligger bakom krånglande billås

5:18 min

Olåst eller utelåst - det är vardagen för såväl kunder som anställda vid Ahlbergs bil i Sölvesborg. Sedan en månad tillbaka har fjärrstyrda billås på ett oförklarligt sätt krånglat på firmans parkering.

– Kunderna kommer in och säger att deras fjärrstyrda lås har gått sönder men oftast är det inget fel på det, säger en anställd vid kundmottagningen.

Boven i dramat är troligen en starkare radiosignal i området som blockerar den signal som sänds mellan bilnyckeln och mottagaren i bilen. När signalen störs går det inte att vare sig öppna eller låsa bilen, berättar Tomas Bodeklint som är chef för radiosektionen vid Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Svårt att hitta felkällan
Det går att pejla var störningen kommer ifrån men det kan vara knepigt.
– Vissa störningar kanske inte alltid är på och de kan vara svåra att hitta, säger Tomas Bodeklint.

Han berättar att man vid ett köpcentrum i Borås hade installerat en trådlös streckkodsläsare. Vid den satt det en basstation som ständigt var på. Men den var så stark att den blockerade alla andra mottagare i området. 
– Den lyckades vi hitta och det är troligt att det är något liknande som har inträffat i Sölvesborg.

Att pejla var felkällan finns någonstans är dock ingen billig historia. Det kan kosta Ahlbergs bil mellan 20 000 och 30 000 kronor att lösa problemet.

Allt vanligare problem
Det som hänt i Sölvesborg är ett scenario vi dessvärre måste vänja oss vid. Radiofrekvensutrymmet är en begränsad resurs och även om forskare jobbar för att använda utrymmet så smart som möjligt, så att alla som vill ska få plats, innebär vår ökade mobilitet att störningarna kommer att öka.

– De systemen som först tar stryk är de som är enklare och billigare. Vill man skydda sig ska man skaffa sig ett som är starkare, säger Tomas Bodeklint.