Karlskrona

Landsortseleverna sämre i vissa ämnen

1:22 min

Elever från små skolor som börjar högstadiet på Rödebyskolan har inte samma kunskaper som eleverna som redan går på skolan. Det är en trend som skolans rektor sett under det senaste året.

Det kommer fram samtidigt med den heta debatten om att fler elever från landsortsskolor föreslås flyttas till Rödebyskolan.

– När man genomför laborationer så har man inte den baskunskapen som de har i Rödebyskolan, säger skolans rektor Berndt Dabergott.

Elever släpar efter
Det är framförallt i NO-ämnena som det märks att eleverna som kommer från de mindre skolorna inte har lärt sig lika mycket som eleverna som redan går på skolan.

Berndt Dabergott tycker sig se tecken på att elever från mindre skolor släpar efter även i andra ämnen, men menar att det är för tidigt att säga.

Argument i debatten
Dessa uppgifter skulle kunna användas som argument i den heta debatten där Karlskrona kommun och skolpolitiker föreslagit att flytta sjätteklassare från mindre skolor till Rödebyskolan, som man redan gjort i de andra rektorsområdena.

Något som gjort många föräldrar arga och de har tagit upp kampen.

Finns inte pengar
Ska barnen på de små skolorna få samma möjligheter som på de större skolorna skulle kommunen behöva satsa rejält, säger Berndt Dabergott. Pengar han inte tror finns.

– Man måste se till att man har behöriga lärare i alla NO-ämnen. Man måste kunna ha viss utrustning till exempel och då måste man göra rätt så stora satsningar på landsbygdsskolorna. I dagsläget finns inte de pengarna, säger Berndt Dabergott.