Karlskrona

Fler har drabbats av Hemofilus

Ytterligare två av de gamla på äldreboendet Hjulhammar i Karlskrona bär på bakterien Hemofilus, som tidigare orsakat en 98-årig kvinnas död i lunginflammation.

I de nya testerna har man också funnit flera smittade i personalen men ingen har insjuknat. Av de fem gamla som blev sjuka tidigare vårdas fortfarande en person på sjukhus.

Hemofilus är vanlig bland barn med ger normalt bara luftvägsinfektioner, det är ovanligt att den utvecklar lunginflammation.