Karlskrona

Forskare vill ta bort buller med buller

Att ta bort buller med hjälp av buller, det har forskaren Martin Larsson på Blekinge tekniska högskola lyckats göra.

I dag försvarar han sin avhandling som handlar om hur man kan få en tystare arbetsmiljö genom minskat buller från ventilationstrummor, med hjälp av just buller.

Genom att skicka ut samma typ av buller i ventilationstrumman på ett speciellt sätt så tar de två ljuden ut varandra, förklarar Martin Larsson. Då slipper man använda andra typer av bullerdämpning som är skrymmande och ineffektiv.