Blekinge

Osäkert för sälsäkra torskburar

Projektet med att utveckla sälsäkra torskburar som bland andra fiskare från Blekinge deltar i riskerar att stoppas i brist på pengar.

Syftet med projektet är att hitta fiskemetoder där varken fångst eller redskap förstörs av den ökande sälstammen i Östersjön.

Länsstyrelsen skriver till regeringen att ett glapp i utbetalningarna av pengarna kan leda till ett akutstopp inom en månad.

Länsstyrelsen menar också att detta projekt kan vara avgörande för att man ska kunna behålla sälstammens storlek på den nivå som man tidigare bestämt.