Blekinge

Bomber letas upp i Östersjön

2:11 min

Efter andra världskriget dumpades mycket stridsmedel i Östersjön och nu ska Sjöfartsverket kartlägga var på havsbotten de ligger.

Det är främst mellan Gotland och Baltikum som mycket dumpats i havet.

Det sker tillsammans med de de baltiska länderna i ett EU-projekt och syftet är att registrera var i havet bomberna finns så att fiskare kan varnas så att inte farligt stridsmedel fastnar i deras fiskenät.

– Sjöfartsverket ser hur vi människor och det marina livet påverkas, säger Ulf Olsson, chef för Sjömätningen, som nu övar inför uppdraget med fartyget Baltica utanför Visby.