Blekinge

Vill bevara fyrarna som kulturarv

Svenska Fyrsällskapet vill skapa en stiftelse som ska ta över fyrar och fyrplatser som inte längre behövs för sjöfarten, men som ändå är värda att bevara.

I ett brev till regeringen skriver sällskapet att fyrarna är ett viktigt kulturarv som kan göras mer tillgängligt för allmänheten, men att ägandet av byggnader och mark idag är splittrat på många olika fastighetsägare.