Karlskrona

I Karlskrona väljer man tåg före flyg

Karlskronas kommunanställda valde i högre grad tåg istället för flyg vid resor i tjänsten förra året jämfört med 2009.

Flygresorna sjönk från 1322 till 954 samtidigt som antalet tågresor ökade från 1709 till 2486.

Koldioxidutsläppet för resor i tjänsten med flyg sjönk från 248 ton till 179. Siffrorna redovisas i kommunens miljöbokslut för 2010.

Fråga