Karlskrona

Fler får sluta på Blekingesjukhuset

Nya personalminskningar på flera avdelningar, bland annat akuten, vid Blekingesjukhuset blir resultatet av att sjukhusledningen nu vill införa timberäknad bemanning.

Fackförbunden på sjukhuset ska träffa ledningen i nästa vecka för att diskutera de planerade förändringarna i bemanningen.

Personalchefen Kerstin Martinsson vill inte gå närmare in på hur stora nedskärningar som planeras, förrän hon träffat fackliga företrädare.