Blekinge

Bättre operationer kan spara miljoner

1:46 min

Genom att förbättra operationskvalitén skulle landstinget kunna spara miljontals kronor. Men för att nå dit krävs ett analysteam som kan följa upp varje operation och det finns inte på Blekingesjukhuset.

– Komplikationer kan bero på bristande rutiner men lika gärna på att man opererat patienter som inte klarar av en sådan operation. Vad det än är, så blir det ju lättare att komma åt felen om man granskar sina egna resultat, säger Thomas Troeng, chefsläkare vid Blekingesjukhuset.

Opereras igen
Olika svenska studier har visat att mellan 20 och 30 procent av patienterna som opereras riskerar att drabbas av någon form av komplikation.

Det kan röra sig om både små som kräver liten eftervård och större som kräver omoperation.

När det gäller tarmoperationer så drabbas cirka 15 procent av blekingarna som genomgår en sådan av komplikationer.

Rikssiffran ligger strax under tio procent. Och varje komplikation som innebär att patienterna måste opereras igen kostar stora pengar i form av ökad vårdtid.

– Ja, om man tänker sig att bukoperation för en tumör inkluderar en vårdtid på cirka en vecka till en kostnad av ett antal tusen per vårddygn, så förstår man att det blir jättedyrt om den veckan förvandlas till en månads sjukhusvistelse på grund av komplikationer, säger Thomas Troeng.

Enligt honom skulle Blekingesjukhuset kunna spara in mångmiljonbelopp om man lyckades halvera antalet komplikationer.

Nationella register
Det finns ett 60-tal nationella kvalitetsregister med information om operationer som genomförts på landets olika sjukhus.

Thomas Troeng menar att ett analysteam bestående av en halv läkartjänst, en sjuksköterska och en sekreterare hade kunnat göra underverk genom att systematiskt följa upp lokala operationer.

– Under ett år registreras faktiskt 13 000 blekingar i våra nationella register och därifrån hade vi kunnat analysera en hel del medicinsk information, som vi hade kunnat dra slutsatser ifrån och på så sätt förbättra operationskvalitén.