Blekinge

Den vilda laxen är hotad

Östersjölaxen är i kris hävdar Värdsnaturfonden som nu kritiserar både Sveriges och Finlands regeringar för inte bry sig om att följa rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet om kraftigt minskade kvoter.

Regeringarna måste agera om den vilda laxen ska finnas kvar i framtiden, uppmanar Världsnaturfonden de båda länderna inför EUs fiskerådsmöte i Luxemburg idag.