Karlskrona

De gamla hamnmagasinen riskerar att rivas

1:44 min

Det är inte säkert att de gamla hamnmagasinen i Karlskrona undgår rivning. Magasinen tillhör Karlskronas äldsta civila byggnader, och för mer än ett år sedan sa länsstyrelsen och kommunen att ambitionen var att flytta dem till Vämöparken, men de står fortfarande kvar.

Under tiden förfaller byggnaderna, anser Rolf Andersson i föreningen Gamla Carlskrona.
– Vi i föreningen är väldigt besvikna eftersom det gått mer än ett år sedan vi fick ett bestämt löfte om att magasinen skulle flyttas, så att om de inte sätter fart på det här så återstår snart ingenting av de här gamla byggnaderna att rädda, säger han.

Räddningsplan
Bakgrunden till flytten är att den private fastighetsägaren trots åratals förhandlingar och övertalningsförsök inte vill gå med på en byggnadsminnesförklaring av husen som är från början av 1700-talet.

För att rädda magasinen från rivning presenterade därför Länsstyrelsen i Blekinge en ovanlig räddningsåtgärd, nämligen att flytta magasinen till hembygdsparken på Vämö.

Men många bitar måste falla på plats för att räddningsplanen ska fungera.

Framtida underhåll 
Dels måste Riksantikvarieämbetet godkänna planen och stå för en del av kostnaden, dels måste kommunen betala transporten och ta på sig kostnaden för det framtida underhållet.

Velia Ekström, chef för plan- och byggavdelningen på länsstyrelsen är nöjd med att ha få ett positivt underhandsbesked från Riksantikvarieämbetet.

Nu återstår svar från kommunen.
– Vi hoppas att kommunen tar ett positivt beslut nu så att magasinen kan flyttas under nästa år, säger hon.

Ytterligare träff  
Men kommunen vill ha ytterligare en träff för att fastställa var gränsen för kommunens ansvar går, enligt tekniske chefen Anders Jaryd.

Men Rolf Andersson anser att förfallet accelererar under tiden.
– Det är illa beställt med både panel och knuttimmer och snart finns det ju inte någon färg kvar på fasaderna heller och det vore en rejäl kulturskandal om inte husen skulle gå att rädda, säger han.