Karlskrona

Het debatt om Kulturskolan

1:34 min

Karlskrona kommun höjer avgiften till kulturskolan med 50 kronor per termin. Den nya terminsavgiften blir därmed 650 kronor. Men innan fullmäktiges ledamöter kunde säga ja eller nej till en höjning blev det en både lång och bitvis het debatt.

Framför allt var det kulturnämndens ordförande Jan Lennartsson (M) och Patrik Hansson (S) som hamnade i luven på varandra.

Hansson ironiserade om, att var det en förkortning av köerna man ville få till, varför inte ta i lite mera?

– Ni kunde ju daska till med både två och tre hundra så skulle nog kön kortas rejält?

Jan Lennartsson ansåg däremot att höjningen är nödvändig båda för skolans kvalité och för att göra den mera tillgänglig och han påpekade att han hade stöd för detta av skolans chef Peter O Ekberg.

Han pekade på att man fått ner de långa köerna från 800 barn, ner till 540 stycken och samtidigt efterlyste både han och andra borgerliga politiker något motförslag från socialdemokraterna.

– Det är lätt att föra plakatpolitik här i fullmäktige och peka ut oss som hemska, men vad har ni egentligen gjort?

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se

Fråga