Olofström

Drömläge för nytt äldreboende

Socialen i Olofström för fram nya argument för att bygga ett äldreboende på tomten där det nedbrunna Företagscenter tidigare låg.

Olofströms kommuns socialchef Thomas Svensson säger till Sydöstran att det behövs 230 nya platser i särskilt boende på sikt och han ser tomten som ett drömläge för ett nytt äldreboende.

Det är sedan kommunen har bestämt att avveckla boendet Västralid, vilket inte motsvarar dagens moderna vårdbehov, som socialchefen vill bygga nytt.

Buden om vad tomten ska användas till är många. Förutom ett äldreboende har bland annat en skejtpark och ett handelsområde föreslagits.