Blekinge

Landstingets ekonomi hinder för långsiktiga besparingar

1:46 min

Landstingets underskott sätter stopp för långsiktiga satsningar som kan spara pengar. Därför finns det ingen möjlighet att inrätta ett analysteam, som skulle kunna spara mångmiljonbelopp åt Blekingesjukhuset.

– Just nu befinner vi oss i ett prekärt ekonimskt läge där vi i det akuta läget inte har möjlighet att avsätta några extraresurser. Långsiktigt måste vi naturligvis satsa på detta, säger Bengt Wittesjö, förvaltningschef viod Blekingsjukhuset.

Spara miljoner
Om antalet komplikationer som inträffar efter kirurgiska ingrepp vid Blekingesjukhuset skulle halveras hade mångmiljonbelopp kunnat sparas.

Men för att kunna höja kvaliteten på operationer som utförs på sjukhuset, krävs att ett speciellt analysteam inrättas som kan granska resultatet av de lokala ingrepp som görs.

Det menar Thomas Troeng, som är chefsläkare vid Blekingesjukhuset.

Blekingar i register
Ett lokalt analysteam hade även kunnat granska de 60-tal nationella register som innehåller fakta om tiotusentals kirurgiska ingrepp som görs landet över. I registret finns 13 000 blekingar med.

Att Blekingesjukhuset behöver ett analysteam har Thomas Troeng framfört åtskilliga gånger.

– Förbättringar i sjukvården sker inte genom något beslut i Stockholm, utan genom att de som arbetar på en given avdelning eller enhet tittar på sina egna resultat och bestämmer sig för att göra på ett annat sätt än vad de gjort hittills, säger Tomas Troeng.

Men det är den akuta ekonomiska situationen som för tillfället omöjliggör vissa långsiktiga satsningar - även om de skulle spara stora belopp.

Förvaltningschefen Bengt Wittensjö:

– Däremot är det ju fortfarande så att respektive verksamhet ska följa upp sina egna komplikationer.

Lite tid
Chefsläkaren Thomas Troeng medger att en viss granskning av registren sker redan idag, men tiden som kan läggas på den uppgiften är alltför snäv.

– Vi har definitivt inte arbetstid avsatt för att analysera data och dra de slutsatser som man skulle kunna göra i form av vilka åtgärder som vore viktigast att göra för oss, säger han.