Blekinge

Socialtjänsten snart på nätet - "Roligt och viktigt"

Snart kan ungdomar i Karlskrona nå Socialtjänsten via internet. Tillsammans med Stockholm Stad så ska man nu ta fram utbildningsmaterial för att hur landets socialtjänster kan använda internet i kontakterna med unga.

Jesper Björnsson, chef för fältgruppen i Karlskrona, säger att det här är både roligt och viktigt.

Det har funnits problem kring hur Soicaltjänsten bland annat får synas i sociala medier. Och utbildningsmaterialet är tänkt som ett bra stöd i arbetet menar Socialtjänsten i Karlskrona.

Det är regeringen finansierar projektet som innefattar förstudier i pilotkommunerna Karlskrona kommun och Stockholms Stad, där utbildningsinsatser kommer att tas fram för hela landet.

- Det är mycket glädjande att regeringen uppmärksammar behovet och stödjer utbildningsprojektet. Internet skapar helt nya möjligheter för kontakter med unga, föräldrar och familjer, men det behövs både riktlinjer och metoder för hur socialtjänsten kan och får arbeta med kanalen. Det ska vi ta fram i projektet, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.