Karlskrona

Snart slutdiskuterat om järnvägstunneln

4:09 min

En cykeltunnel, en utställningshall, en konsertlokal. Drömmarna och önskemålen är många men pengarna tryter för att bevara Karlskronas gamla järnvägstunnel, men snart är det slutdiskuterat. 

I ett medborgarförslag väcks åter frågan vad den gamla järnvägstunneln som löper rakt under Karlskrona city ska användas till. En cykelled har föreslagits och en av P4 Blekinges lyssnare tycker att man i alla fall kan ställa till med en julmarknad en helg om året.

En kostnadsfråga
Inga av de förslagen är dock aktuella. Tunneln ägs av staten genom Fortifikationsverket som i flera år har försökt få Karlskrona kommun att ta över tunneln. Kommunen har dock varit svårflirtade. Ett ägande för nämligen med sig en rad underhållskostnader. Tyvärr är det i princip omöjligt att använda tunneln i dess nuvarande skick. 

– Idag får vi inte ha något brännbart material i den, till exempel en bil eller utställningar, det är för långt till utrymningsvägarna, säger näringslivschef Bengt Lingman.

Och att ta upp utrymningstunnlar eller trappor till stortorget är för kostsamt. Därtill skulle man behöva satsa rejält på belysningen eftersom det är extremt mörkt därinne. 

Inget för mörkrädda
– Jag skulle knappast våga cykla genom tunneln utan att cykla väldigt snabbt, säger han.

Fortifikationsverket som i dagsläget står för underhållet, att till exempel ta ner löst berg, har signalerat att de vill bli av med bekymret och plombera tunneln. Men det vill Karlskrona kommun inte veta av.  

– Det pågår förhandlingar och diskussioner om vad som ska hända med den i framtiden, säger Lingman.

Själv skulle han kunna tänka sig att vintertid sätta en röd stark belysning i öppningarna så att det glöder i berget, alternativt installera en blå rand utefter järnvägsspåret för att visa hur tunneln löper genom Karlskrona.

Snart slutdiskuterat
Ett drömscenario hade varit att använda den södra delen mot klockstapeln till konserter eller utställningar menar han.

– Jag hoppas att vi ska kunna hitta en lösning så att vi ska kunna använda den, det är en del av Karlskronas världsarv.

Bengt Lingman poängterar att inga dörrar är stängda och innan årsskiftet tror han att kommunen vet vad som kommer att hända med tunneln framöver.