BLEKINGE

Inget vaccin mot hepatit B för alla barn i Blekinge

1:34 min

Trots att riskerna för att smittas av hepatit B ökar erbjuder landstinget i Blekinge i dag inte vaccin till alla spädbarn.

Risken blir allt större att drabbas av hepatit B som är en inflammation i levern, säger Hans Edenwall, barnhälsovårdsöverläkare på Blekingesjukhuset

– Ju mer vi reser runt världen och ju mer som världen kommer till Sverige, desto större är riskerna för att stöta på hepatit B någonstans.

Enligt Hans Edenwall, barnhälsovårdsöverläkare, ökar risken för att smittas av hepatit B ju rörligare vi är.

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar också att alla spädbarn ska vaccineras men i Sverige har man ändrat den rekommendationen till att endast riskgrupper ska vaccineras.

Föräldrar ska inte kunna köpa extra service
Däremot har flera landsting tagit saken i egna händer och erbjuder vaccin mot en kostnad vilket gör att det finns stora regionala skillnader i hur många barn som är vaccinerade.

Men att låta föräldrar betala är inget bra alternativ menar Hans Edenwall:

– För att barnhälsovården ska vara den resursen för alla barn 0-6 år i Sverige som det är tänkt att den ska vara så ska vi inte införa att vissa föräldrar som har pengar ska kunna köpa sig extra service.

Norrbotten vaccinerar gratis
Som första och enda landsting började Norrbotten för några veckor sedan ge gratis vaccin till alla spädbarn men trots att Hans Edenwall bara ser fördelar med en allmänvaccinering tycker han att det är bäst att invänta en ny nationell rekommendation som han hoppas kan kan komma inom ett år.

–  Gör vi det själva så är det en landstingskostnad för detta eftersom det inte är någon statlig subvention, och i dagens läge så är det knappast ens aktuellt att diskutera med landstinget om nya utgifter.

Liselotte Olsson
liselotte.olsson@sverigesradio.se