Fridafors

Straffet för fiskdöden kan bli hårt

Straffet kan bli hårt för de ansvariga om fiskdöden i Fridafors i Mörrumsån blir klassat som ett miljöbrott.

Det var för några veckor sedan som omkring 2000 fiskar dog när Öresundskraft gjorde reparationer.

Enligt åklagaren Jan-Olof Andersson kan straffet bli böter eller fängelse upp till två år. Bedöms det som grovt kan straffet bli mellan sex månader och sex år.

Företaget kan också tvingas betala en företagsbot på upp till tio miljoner kronor vid en fällande dom.

Det krävs inget uppsåt för en fällande dom, det räcker att åklagaren kan bevisa att en olycka inträffat på grund av oaktsamhet.

Åklagaren säger att han nu väntar på del analysresultat innan han kan ta ställning till om åtal ska väckas.