Blekinge

Miljonupphandling kan få göras om

Landstinget kan tvingas göra om en upphandling värd åtta miljoner kronor, det efter ett överklagande till förvaltningsrätten.

Enligt företaget Getinge har landstinget brutit mot lagen om upphandling när ett kontrakt gavs till ett annat bolag, trots att det företaget uppgav två olika priser för samma maskin i sin offert.

Anders Tovesson, som genomfört upphandlingen på landstingsservice, utesluter inte att hela upphandlingen måste göras om.

Senast nu fredag måste landstinget komma in med en förklaring till förvaltningsrätten, angående påstådda felaktigheter i upphandlingen.