Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på https://kundo.se/org/sverigesradio/
Just nu
  • Signalfel mellan Mörrum och Sölvesborg ger risk för förseningar i tågtrafiken.

Liverapportering om skolornas framtid

Följ vår reporter, Ingrid Hildingssons, liverapportering från torsdagens presskonferensen om skolornas framtid i Karlskrona.

Ingrid Hildingsson: Barn och utbildningsnämndens ordförande Jan Olof Peterson (FP) har bjudit in till presskonferens för "Presentation av förslaget Bättre skola 2012".
Vid ett långt bord sitter Jan Olof Peterson (FP) och Niklas Platow (M) 1:e vice ordf. Längst fram står Maria Persson chef för förskolorna och grundskolan och förbereder presentationen.

11:58, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Samtliga lokalmedia är samlade på presskonferensen och Jan Olof Peterson hälsar välkomna.

12:00, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Han förklarar att ett avgörande för skolorna i Karlskrona närmar sig.

12:00, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Han ger en bakgrund som handlar om nya lagar och regler i skolan.

12:01, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson:

Jan Olof Peterson berättar om kommunfullmäktigebeslut tidigare som klargjort att det inte blir mer pengar till skolan.

12:02, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Förvaltningen har gjort en genomgång hur verksamheten i skolorna ska kunna fortsätta med de nya reglerna.

12:03, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Mötet är slut senast 13.15.

12:04, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: De närmaste veckorna kommer man att besöka alla skolor.

12:04, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Den 14 november inleds besöken på Wämöskolan och fortsätter sen på tre ytterligare platser.

12:05, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Skolpolitikerna har varit mycket uppvaktade och kommer därför att öppna en informationssite på karlskrona.se

12:05, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Där kommer alla beslut att förklaras.

12:06, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Maria Persson chef för förskolorna och grundskolan börjar berätta om de förslag som nu finns.

12:06, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Det är förvaltningens förslag som hon presenterar. Hon beskriver det som ett positivt uppdrag och att många tycker att det är dags att vända på de stora stenarna och sluta med osthyvel.

12:08, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Hon hänvisar till den nya skollagen och utmaningen med tydliga behörighetskrav för lärarna. Och elevhälsa med specialpedagoger.

12:09, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Hon poängterar också vikten av IT och skolbibliotek som står skrivet i skollagen.

12:10, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: 75 % av eleverna i Karlskrona lämnade skolan med betyg i alla ämnen. Och där krävs förändring.

12:10, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Maria Persson beskriver bristen på pengar och att det kommer att kosta mer de närmaste åren.

12:11, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson:

Maria Persson berättar om att ex Nättrabykolan är bra kunskapscentrum o att liknande ska satsas på i Rödeby, Jämjö och Lyckeby.

12:13, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Vi är inte ute efter att nedmontera skolor på landsbygden, säger Maria Persson chef för förskolorna och grundskolan, men vi har ett för stort antal landsbygdsskolor.

12:13, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Därför vill man satsa på några skolor istället.

12:14, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Vi måste hitta rätt kostym, säger Maria Persson chef för förskolorna och grundskolan .

12:14, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: När det gäller förskolorna ska de små enheterna ses över. Det har börjat och det arbetet fortsätter och det kommer att visa sig först när det är beslutat om vilka skolor som läggs ner hur det går med dem.

12:15, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: I samarbete med skolornas rektorer och förskolechefer har dessa förslag tagits fram som nu ska presenteras.

12:15, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Trossö: Antalet elever kommer att öka de närmaste åren. Aspö skola blir kvar under förutsättning att kommunen får särskilt skärgårdsstöd.

12:17, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Alt 1:

12:17, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Trossö: Vämöskolan åk 4-9 inkl fritids.

12:18, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Behåller Hästö, Saltö Rosenfeldt, Tullskolan F-3.

12:18, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Alt 2:Vämöskolan 6-9 blir kvar och även Hästö, Rosenfeldt och Tullskolan F-5 kvar och Saltöskolan läggs ner.

12:20, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Alt 3:Vämö och Tullskolan ett kunskapscentrum F-9 och särskola 1-9, även Hästö och Rosenfeldt F-5 kvar och Saltöskolan läggs ner.

12:21, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: En större förskloa planeras på Saltö

12:21, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Lyckeby:Kunskapscentrum på Vedebyskolan F-9. Lyckebyskolan flyttar dit. Lyckåskolan särskola 1-9 flyttar dit . Verköskolan, Östra Torp Spandelstorp och Kättilsmåla blir inga förändringar.

12:23, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Rödebyskolan: Kunskapscentrum F-9. Här behövs en uppryckning, Maria Persson.

12:23, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Fridlevstad: F-5, Holmsjö F-5, Tving och Strömsberg läggs ner.

12:24, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Fridlevstad och Holmsjö blir kvar.

12:25, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Tving och Strömsberg läggs ner (förklaring)

12:25, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Jämjöskolan blir kunskapscentrum F-9. Sturkö blir F-5, Jämjö kyrkskola flyttar till Jämjö kunskapscentrum. Skrävle och Torhamns skola läggs ner. Ramdala och Fågelmara berörs inte i förslaget.

12:27, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Maria Perssons genomgång är klar och Jan Peterson svarar på pressens frågor.

12:27, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Vad sparar man?

12:27, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Maria Persson svarar att besparingen är 4,5 miljoner för innerstaden, Lyckeby 2 miljoner och Rödeby 8 miljoner och Jämjö 9 miljoner. Räknat på årsbasis.

12:29, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson:

Dessa förslag är förvaltningens förslag men förändringar måste göras säger Maria Persson för pengarna finns inte.

12:30, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Hur mycket tjänster skulle försvinna?

12:31, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Drygt 40 tjänster, men det är inte aktuellt med varsel av personal.

12:31, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Uttrycket "bredare osthyvel" användes av nämndordförande Jan Peterson och han förklarar att nu är det riktigt kraftigt tag och det kan inte rektorerna göra själva utan att det finns politiska beslut bakom, säger han.

12:33, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Hur tog nämndens au emot förslaget?

12:33, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: - Det togs emot med flera frågor, säger han. Och nu startar en ny politisk beredningsprocess, säger han.

12:34, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Tas inte detta beslut så handlar det återigen om minskade grundbelopp och elevpeng det är det enda att dra ner på, säger ordförande.

12:35, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Han beskriver att det blir svårt att få eleverna att gå ut med godkända betyg om inget görs.

12:36, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Om beslutet går igenom blir det den största skolomgörning som genomförs i Karlskrona kommun.

12:37, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Peterson vill inte svara på frågan hur Socialdemokraterna, som man försökt få med sig på tåget, ställer sig till förslagen.

12:39, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Peterson får också frågor om hur besluten ska kunna tas när inte hela Femklövern är överens men på denna fråga finns inga konkreta svar att ge.

12:41, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: -Förhandling med Sverigedomokraterna då, undrar en journalist? -Förhandling sker inte med Sverigedemokraterna, svarar Peterson.

12:42, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: På frågan hur han tror att det finns möjlighet att de här förslagen går igenom svarar han att besluten ska tas före jul.

12:43, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson:

Luften börjar ta slut i sammanträdesrummet och många radio och tv-journalister börjar skruva på sig för att hinna få egna intervjuer med Peterson innan han kommer att försvinna vid 13.15.

12:45, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: En journalist försöker att ställa nämndordförande Peterson mot väggen men diskussionen ebbar ut.

12:46, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: En annan journalist undrar hur man ska möta folk ut i landsbygdskolorna nu? Peterson svarar då att det blir fyra möten med berörda de närmaste veckorna.

12:47, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Niclas Platow (M) vice ordförande har varit tyst under mötet men besvarar nu en fråga.

12:48, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Han förklarar att något måste göras för de kommunala skolorna eftersom så många elever går till friskolor och om det inte görs så måste det göras generella besparingar ytterligare som rektorerna redan bett om att få slippa.

12:50, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Måste inte göras generella besparingar, menade han.

12:50, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Nu börjar jag Ingrid Hidlingsson bli lite förvirrad i rapporteringen känner jag.

12:51, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Debatt uppstår mellan journalist och Platow om vem som tar och inte tar ansvar.

12:52, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Hur stora blir föreslagna kunskapscentrum? Det finns inget klart svar, de blir olika stora.

12:53, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Blir inte dessa kunskapscentrum alldeles för stora? Denna fråga kan nog ingen svara på men Maria Persson, chef för skolorna säger att det handlar om 400-500 elever.

12:55, 10 november 2011

FH: Det hade varit kul om politikerna hade tagit hänsyn till den lilla människan ist för att te.x lägga 7 millar på en trappa som ingen ville ha...

12:56, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Trevligt att du gör inlägg FH.

12:56, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Här är det 23,5 miljoner kronor per år som ska sparas.

12:58, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson:

Om det inte går att genomföra detta förslag hur känns det? undrar en journalist. Platow svarar att skolorna går back redan och fortsätta på en inslagna vägen är ansvarslöst.

13:00, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Nu lämnar odrförande rummet tillsammans med TV-journalisterna för enskilda intervjuer.

13:00, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Presskonferensen ser ut att fortsätta ännu en studn.

13:01, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson:

Frågan kommer igen upp om vilka partier man ska förhandla med? Platow säger att han kan förhandla med alla för att det ska bli starka skolor.

13:02, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Han förtydligar att han inte sitter i ett mörkt rum o förhandlar med någon men han är beredd att diskutera med alla .

13:03, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Från klockan 12 idag är det barnens bästa som gäller, säger Platow. Och finns det bättre förslag, vill han gärna se dem. Men han påpekar också att det går att diskutera förvaltningens förslag.

13:06, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Frågorna börjar ebba ut och Platow pratar om hur det ser ut i skolorna.

13:06, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson:

Det finns inget som säger att små skolor är tryggare än stora, påpekar Maria Persson chef för förskolor och grundskolor. Och hänvisar till attitydundersökningen som gjorts bland elever i åk 5 och 8.

13:09, 10 november 2011

Ingrid Hildingsson: Presskonferensen avslutas.

13:09, 10 november 2011

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".