Blekinge

Kvinnans fel att hon misshandlas

En tredjedel av personalen på Nordens största akutmottagning, Södersjukhuset i Stockholm, anser att det är kvinnans fel om hon blivit misshandlad. Det visar en ny svensk studie. Var tionde tycker inte heller att det är sjukvårdens ansvar att utreda hur en kvinnas skador uppkommit. Men hur ser det ut i Blekinge?

Mia Jonsson på länskvinnojouren tycker att siffrorna är dystra, men poängterar att vi i länet är bra på dessa frågor:

– Vi i kvinnojourerna har ett bra samarbete med både akutmottagningar och polis, och vi är också noga med att dokumentera och följa upp dessa kvinnor.