Karlshamn

Socialnämnden sköter inte informationen när barn ska placeras

Trots upprepade tillsägelser sköter socialnämnden i Karlshamns kommun inte sin skyldighet att alltid skicka med fullständig information till HVB-hemmet Notavillan, om barnen som ska placeras där.

Socialstyrelsen har granskat åtta barns akter. Det är bara i hälften av akterna som kommunens utredning av barnets situation har skickats med till ungdomshemmet.

Det är en brist att verksamheten inte på ett tidigt stadium får fullständig information om barnet, vilket sker trots påpekanden vid tidigare tillsyn, enligt Socialstyrelsens rapport.