Blekinge

Tonvis med spöknät har plockats upp

Sex ton så kallat spöknät har plockats upp från Östersjön under ett pilotprojektet som genomförts av Världsnaturfonden i Polen. Spöknät är förlorade eller övergivna fiskenät och utgör ett hot för fiskar, fåglar och marina däggdjur.

Trots att näten inte är i bruk fortsätter de att fånga fisk. Under de tre första månaderna behåller näten 20 procent av sin fiskekapacitet och upp till sex procent efter två år. 

Antalet spöknät som ligger på havsbotten bedöms vara ett tusental. 

Pilotprojektet "Rensa spöknät - ett pilot- och informationsprojekt i Polen" har finansierats av stiftelsen BalticSea2020.