Blekinge bäst på att hitta jobb till invandrare

Samtidigt som resten av landets arbetsförmedlingar inte når upp till målen om att hitta jobb till invandrare, så har arbetsförmedlarna i Blekinge uppfyllt målen med råge.

Målet i Blekinge var att 189 arbetslösa invandrare skulle få ett arbete. Hittills i år är antalet redan uppe i 202, säger Hans-Göran Rasmusson, arbetsförmedlare i Ronneby.

Orsaken till framgången är erfarna förmedlare med ett stort kontaktnät bland möjliga arbetsgivare.