Bilförare rädda för att köra sönder tågbommar

Många svåra tågolyckor skulle kunna undvikas om bilförare körde sönder de nedfällda järnvägsbommarna, istället för att överge fordonet på järnvägsspåret. Det säger Robert Janernäs som jobbar med trafiksäkerhet på banverket i Hässleholm.

På Banverket räknar man med att bara tio procent av bilförarna väljer att köra genom bommarna om man skulle ha hamnat på spåret mellan två nedfällda bommar.

Tågolyckan i Nosaby är bara en i raden av olyckor som beror på att föraren inte velat köra av bommarna som faktiskt är byggda för att just kunna köras igenom.