Överklagar dom om sexuellt ofredande

Nu överklagar åklagaren Blekinge tingsrätts dom mot den 61-årige man från västra Blekinge som i slutet av oktober dömdes till tre månaders fängelse för ofredande och överträdelse av besöksförbud.

I en skrivelse till hovrätten anser åklagaren att fängelsestraffet ska skärpas och att 61-åringen ska dömas även för sexuellt ofredande, en åtalspunkt som mannen friades från i tingsrätten.