Karlskrona

Guldratt och kunglig medalj för bilsport

Stig L Sjöberg i Karlskrona har idag tilldelats Svenska Bilsportförbundets förtjänsttecken Guldratten och Sveriges Motorfederationers Kungliga medalj.

Motiveringen lyder bland annat han har arbetat på ett oförtrutet sätt för att höja bilsportens status och för att tillvarata bilsportens intressen på bästa sätt.

Svenska Bilsportförbundets högsta förtjänsttecken är Guldratten, vilken kan tilldelas någon som svarat för en utomordentlig insats för bilsporten eller förbundet. Den som tilldelas denna utmärkelse kan även nomineras för Sveriges Motorfederations Kungliga medalj instiftad för att för att utdelas till person som under en lång följd av år nedlagt ett hängivet, förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för främjandet av motorsport.

Stig L Sjöberg är en av de två grundarna av Förlags AB Albinsson & Sjöberg och ansvarig utgivare av tidningen Bilsport.