"Regeringen måste satsa mer på infrastruktur"

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet protesterar mot att regeringen satsar på infrastrukturen kring Trollhättan på bekostnad av andra planerade satsningar, bland annat utbyggnaden av E22:an.

I ett pressmeddelande skriver förbunden att Trollhättanpaketet visserligen är angeläget, men att behoven är tydliga även i andra delar av landet.

Förbunden anser att investeringarna måste öka i hela landet, och att det är dags att diskutera alternativa former för att finansiera utbyggnaden av infrastrukturen.