Oljeolycka blir lätt katastrof i Blekinge - beredskap saknas

Skulle en stor oljetanker haverera utanför Blekinges kust så finns ingen beredskap i länet.

Det säger Jonas Fejes från svenska miljöinstitutet som i dag deltar i en katastrofövning som genomförs i Länsstyrelsens regi.

- Det här scenariot bygger på en tanker med 20 000 ton olja och det är de inte beredda på. Det är väldigt allvarligt, säger Jonas Fejes.

Varje dygn passerar i genomsnitt fem stora oljetankers förbi Blekingekusten.