"Kvinnoförbund inom mp behövs inte"

Endast en minoritet av kvinnorna skulle gå med om det bildades ett kvinnoförbund inom miljöpartiet. Det tror Helene Nordin, gruppledare för i miljöpartiet i Karlshamn.

Hon hoppas att planerna på att bilda ett kvinnoförbund inom partiet misslyckas.

Initiativtagarna menar att även kvinnliga miljöpartister är beroende av den maktordning som råder i samhället och att en särskild organisation för kvinnor inom partiet bättre skulle kunna driva dessa frågor.

Miljöpartiet har alltid varit noga med att ha många kvinnor på valsedlar och i styrelser och man har alltid haft två språkrör, ett manligt och ett kvinnligt.

– Det är lite av partiets själ att vi inte har ett kvinnoförbund utan låter de här frågorna komma fram i moderpartiet, säger Helene Nordin.

Det var i helgen som ett 30-tal kvinnor från nätverket Gröna Kvinnor träffades för att diskutera bildandet av ett kvinnoförbund.