Nedläggning att vänta om polisen uteblir

Polisen klarar inte av att skydda butikerna i Olofström mot inbrott. Det anser ett tiotal affärsinnehavare på orten som nu kräver att polisen omgående ska öka sin närvaro.

I ett brev till kommunstyrelsen skriver affärsinnehavarna att polisen inte kommer till Olofström förrän timmar efter att ett brott har anmälts och att det är ohållbart.

Affärsinnehavarna anser att polisen ska finnas på plats både till fots och med bil dygnet runt.

Annars kan höjda kostnader för försäkringar och övervakningsutrustning leda till att butiker som säljer stöldbegärliga varor tvingas slå igen, skriver affärsinnehavarna.