Olofström uppnår inte befolkningsmål

Olofströms kommun kommer inte att kunna uppnå målet att få en positiv befolkningsutveckling i år.

Målsättningen att befolkningen ska öka med 50 personer i år ter sig allt mer avlägsen i och med de senaste befolkningssiffrorna från Statistiska centralbyrån som visar att befolkningen i Olofström minskat med 35 personer under årets nio första månader.

- Det är ändå så att befolkningsminskningen ser ut att avta och det är positivt, säger Olofströms socialdemokratiska kommunalråd Margareta Olsson, som hoppas att Olofström ska kunna bryta sin negativa befolkningsutveckling inom kort. 

I de andra Blekingekommunerna ökade befolkningen under årets första nio månader, den största ökningen hade Karlskrona på plus 230 invånare, visar siffrorna från SCB.