Få söker friår i Blekinge

Över 14 000 personer sökte friår under oktober men av dom är bara 141 från Blekinge.

Därmed är Blekinge det län som fått in minst antal ansökningar om friår.

Tre av fyra som sökt friår är kvinnor och det största intresset finns i Norrbotten.

Det framgår av en rikstäckande sammanställning som Ams har gjort.

Det högsta antalet friårsansökningar finns i Västra Götaland där över 3 700 ansökningar lämnats in.

Från den 1 oktober har intresserade haft möjlighet att ansöka om friår vid arbetsförmedlingarna.

Totalt 12 000 årsplatser över hela landet finns från och med den 1 januari 2005.