Röker ut felkopplare

Driften i Karlskrona kommuns avloppsreningsverk är onödigt dyr eftersom att det flödar in mer vatten än planerat.

Problemet är att många fastighetsägare felaktigt har kopplat stuprännor till avloppssystemet istället för dagvattenledningarna.

Enligt Blekinge läns tidning ska kommunen nu pumpa in rök i avloppssystemet för att på så sätt hitta felkopplingarna.

Enligt va-ingejören Håkan Sandegård är det mer än hälften av allt regnvatten som flödar fel och hamnar i avloppsreningsverkets bassänger.