Osäker framtid för civilanställda

Omkring 50 civilanställda på marinbasen i Karlskrona riskerar att förlora sina jobb. Det framgår av information som marinbasen fått av försvarshögkvarteret.

Enligt de personalramar som högkvarteret anser ska gälla för det nya bantade försvaret ska det på marinbasen i Kalskrona finnas 180 tjänster med civilanställda.

-Idag är vi cirka 230 säger Kjell Andersson, ordförande för fackförbundet SEKO på marinbasen. Men han tillägger att det är ovisst om det verkligen handlar om 50 tjänster.

Just nu arbetar en arbetsgrupp AG marinbas med personalbehovet och denna arbetsgrupp vill ha fler tjänster än de 180.

På FMLOG som svarar för marinens underhåll och service är läget ännu mer ovisst. Idag finns mellan 500 och 600 tjänster.

-Vi vet inte idag hur vi ska räkna, eftersom exempelvis ledningen för serviceenheten flyttats från Karlskrona till Halmstad, säger Kjell Andersson. Och det finns risk för att ytterligare delar flyttas.

När det gäller förplägnadsdelen oroar diskussionen om outsourcing. Man har tidigare talat om att sälja ut försvarets restauranger.

-Vi har begärt en redovisning av hur mycket man tjänade på att sälja ut restaurangerna i Skövde och Strängnäs, säger Kjell Andersson.

Beträffande förråden av krigsförbandens materiel finns planer på att slopa en rad förråd och i stället inrätta storförråd för att spara både på hyror och personal.