Enträgen kamp för laxodling

Fiskodlingsföretaget Go fish ger inte upp om att få utöka sin odling av lax i Ronnebyfjärden.

I en skrivelse till miljödomstolen i Växjö hävdar företaget att utsläppen av fosfor och kväve i den inre delen av fjärden reduceras kraftigt sedan odlingen flyttas längre ut till havs och ett nytt foder används.

Go fish är också villigt att finansiera våtmarksprojekt i kommunen som en kompensation för de egna utsläppen i havet.

Länsstyrelsen har tidigare sagt nej till en utökning av laxodlingen från 260 ton till 860 ton.