Blekinge

Färre företag i konkurs

Antalet företagskonkurser minskade årets tre första månader i Blekinge jämfört med samma tid förra året.

Antalet företagskonkurser var tretton mellan januari och mars i år, vilket kan jämföras med 24 året innan.

Det visar statistik från upplysningsföretaget UC.

Totalt i hela landet ökade konkurserna något och nedgången var spridd över de flesta större branscher.