Karlshamn

Bilar i Mörrum ska fotas

Samtliga fordon på E22 vid Mörrum ska fotograferas. Det är organisationen Netport i Karlshamn som bland annat jobbar med olika näringslivsprojekt, som vill undersöka hur många utländska fordon som passerar vägen.

Ansökan om kameraövervakning är inlämnad till länsstyrelsen.