Karlskrona

Läkare har tröttnat på sena legitimationer

Strulande datorsystem har gjort att läkare och psykologer i vissa fall inte kunnat söka arbete eller tvingats acceptera en lägre lön - detta på grund av långa handläggningstider för legitimationer och specialistbevis.

Efter att ha fått vänta i flera månader, eller till och med år, har många nu tröttnat och anmält Socialstyrelsen till justitieombudsmannen. Bland anmälarna finns en läkare i Karlskrona som inte kunnat få besked om ifall hans ansökan om specialistkompetens blivit registrerad eller inte.