Ronneby

Kvinnliga präster ofta stressade

1:29 min

Kyrkan är en stressig arbetsplats. Framför allt för kvinnliga präster som är den yrkesgrupp som sjukskrivs mest på grund av stress enligt en rapport från Försäkringskassan. Eva Jemn, präst i Svenska kyrkan i Ronneby säger att det ofta handlar om att det är svårt att sätta gränser.

– Vi ställer stora krav på oss själva helt enkelt för att vi vill räcka till och finnas till.

Ett ljus brinner i det stilla rum där jag träffar Eva Jemn, komminister i Svenska kyrkan i Ronneby. För många är kanske också kyrkan en plats som man förknippar med fridfullhet men för de som jobbar där kan det vara annorlunda.

Enligt en rapport från Försäkringskassan är nämligen kvinnliga präster den yrkesgrupp som sjukskrivs mest på grund av stress.

Mer vanligt att männen blir uppassade
Eva Jemn menar att det bland annat handlar om att mindre församlingar slås samman och gör att prästerna får åka runt mer.

Men också att det kan vara svårt att räcka till och sätta gränser. Samtidigt finns de traditionella könsrollerna ofta kvar i församlingen. Eva tar som exempel kyrkkaffet som kvinnliga präster ofta hjälper till med medan det är mer vanligt att männen blir uppassade.

– Det är så mycket mer som förväntas av oss kvinnor. Jag vet att jag var i en församling på besök. Då berättade en politiker: ”Vi ska ha en ny präst nu och jag tycker att vi ska ta en kvinna, ha ha, för dem kan man ju använda till mer.”

Viktigt att prata om problemet
Eva Jemn tror att det vore bra om man pratade mer om kvinnliga prästers arbetssituation och ser positivt på att Forum för prästvigda kvinnor nu vill att Biskopsmötet uppmärksammar problemet.

– Det är viktigt att man tar upp den här frågan och att det sker forskning på området.

 Liselotte Olsson
liselotte.olsson@sverigesradio.se