Blekinge

Elevdator missgynnar svaga elever

På skolor där eleverna har en egen dator ökar ensamarbetet och det i sin tur kan föra med sig att de svagare eleverna får det svårare.

Det visar en forskningsstudie från Örebro Universitet.

Forskarna har följt ett 20-tal skolor runt om i landet under ett års tid.

Forskarna lyfter också fram att det saknas läromedel som är anpassade till den nya tekniken och att lärarna måste lägga mycket tid på att ta fram det själva.