Mörrumsån

Miljoner delas ut för ålens bevarande

Programmet Krafttag ål som ska skydda blankålen i bland annat Mörrumsån får sammanlagt tre miljoner kronor i år och nästa år.

Pengarna delas ut av Havs- och vattenmyndigheten för bättre havs- och vattenmiljö.

Pengarna i Krafttag ål ska bland annat gå till forskning och till att halvera den så kallade turbindödligheten för utvandrande blankål genom att hjälpa den i att förflytta sig. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.