Planer på att stoppa elektrifiering av kustbanan

Det finns misstankar om att Banverket kommer att riva upp beslutet om att elektrifiera Blekinge kustbana.

Enligt uppgifter till Sveriges Radio Blekinge har Banverkets generaldirektör stoppat beslutet om elektrifieringen och lyft upp frågan så att den ska avgöras på Banverkets styrelsemöte senare i veckan.

- Blekinge kustbana finns med som en punkt på banverkets dagordning till nästa styrelsemöte som hålls imorgon (torsdag) och på fredag men generaldirektören svarar inte på några frågor om kustbanans framtid förrän efter styrelsemötet, säger Banverkets informationsdirektör Per Olof Apel.

Enligt SR Blekinges källa ska bakgrunden till att beslutet om att elektrifieringen kan stoppas vara att Banverket anser att Rikstrafiken, d v s den myndighet som betalar för tågtrafiken, köper in alldeles för lite trafik på Kustbanan.

Det ska inte finnas någon aktör som vill betala för så mycket tågtrafik att Banverket anser det rimligt att finansiera en elektrifiering av Blekinge kustbana.